Privacy statement

 

Hieronder vindt u een uittreksel uit onze Privacy Policy. Wij gaan ervan uit dat u zich akkoord kan verklaren met deze Policy.

 

Privacy Policy

 

Door Arseus Lab NV in het algemeen en op onze website in het bijzonder worden persoonsgegevens verzameld.

 

Indien u persoonsgegevens verstrekt, worden zij in onze bestanden opgenomen. Arseus Lab NV, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van deze persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften.

 

De aldus verzamelde informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die aansluiten bij de Arseus Lab NV dienstverlening.

 

De gebruiker kan zich, kosteloos en op eerste verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Arseus Lab NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 33 (ondernemingsnummer: BE 0450 810 171). Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners of bij Arseus Lab NV aangesloten organisaties.

 

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Arseus Lab NV , met maatschappelijke zetel gelegen te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 33 (ondernemingsnummer: BE 0450 810 171) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig, kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.